Budowa domów bez pozwolenia

Budowa domów bez pozwolenia

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (druki nr 1462 i 1473).
Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (druki nr 1462 i 1473).
Celem projektu jest zliberalizowanie przepisów funkcjonujących w obrębie prawa budowlanego poprzez stworzenie prostych rozwiązań umożliwiających budowę domów w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
Najistotniejsze założenia:
  • możliwość budowy małego domu jednorodzinnego po zgłoszeniu, tzn. bez: uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy czy prowadzenia dziennika budowy,
  • obiekty z założenia mają być: „niewielkie i o prostej konstrukcji”, wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne,
  • możliwość budowy na jednej działce jednego obiektu mieszkalnego w uproszczonej procedurze,
  • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla domów o powierzchni 70 m kwadratowych w przeciągu 21 dni, jeśli na danym terenie nie będzie planu zagospodarowania przestrzennego,
  • konieczność dołączania do zgłoszenia oświadczenia przez inwestora, w którym zapewni, że planowana budowa prowadzona jest w celu „zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych”.
Daria Gosek-Popiołek (Lewica) -  „Ta ustawa to przepis na katastrofę i naprawdę mamienie romantyczną wizją młodego małżeństwa, które siedzi w swoim domku, nie powinno nas tutaj zwieść. Bo zapytajmy: Jak ci ludzie dojadą do tego domu? Kto wybuduje im drogę? I jak długo dojeżdżać będą do najbliższej szkoły, przedszkola, swojej pracy, ośrodka zdrowia, parku? Jakie będą koszty tej całej infrastruktury?”
Dobromir Sośnierz (Konfederacja) - „Nie podobają wam się domy budowane bez zezwolenia, nie mieszkajcie w nich, nie budujcie ich, nie kupujcie ich, nie patrzcie w ogóle na nie. Będzie spokój. Niech każdy patrzy po prostu na swój talerz. Niech każdy nie wtrąca się w to, co ktoś inny ma na swoim talerzu. To będzie, myślę, z pożytkiem dla wszystkich.”
Nowela prawa budowlanego została przyjęta przez Sejm większością 248 głosów. Teraz zajmą się nią senatorowie.
notion image
notion image
Dodatkowe linki i materiały
notion image