📄
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wniosła o odrzucenie 3 z 4 wniesionych poprawek Senatu do ustawy dotyczącej tzw. 14-stej emerytury.

Najważniejsze z nich dotyczyły:

  • zrezygnowania z limitowania wysokości i określenia jednakowego świadczenia dla wszystkich uprawnionych, w wysokości kwoty najniższej emerytury,
  • finansowania świadczeń pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zamiast z Funduszu Solidarnościowego.
Podczas posiedzenia łącznie głosowało 450 posłów, za odrzuceniem było 232 (z czego 231 posłów PiS), przeciwko odrzuceniu – 208, wstrzymało się 10 osób. Większością głosów odrzucono poprawki, a ustawa trafi do podpisu prezydenta.
Kwota świadczenia to 1250,88 zł brutto, jednak w przypadku przekroczenia określonego progu dochodowego – 2900 zł brutto – pomniejszona zostanie o wielkość przekroczenia.  Wypłat można spodziewać się w listopadzie tego roku lub, w przypadku świadczeń przedemerytalnych, w grudniu. Natomiast kwartalne należności z ubezpieczenia społecznego rolników wypłacone zostaną w styczniu 2022 roku.
Dodatkowe linki i materiały