Działania prokuratury w sprawie Daniela Obajtka

Działania prokuratury w sprawie Daniela Obajtka

Informacja Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego na temat działań podejmowanych przez prokuraturę w okresie od dnia 4 marca 2016 r. w celu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia; umorzenia śledztwa lub dochodzenia; cofnięcia aktu oskarżenia; skierowania do sądu wniosku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 1070) we wszystkich sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był Daniel Obajtek - obecny Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
Informacja Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego na temat działań podejmowanych przez prokuraturę w okresie od dnia 4 marca 2016 r. w celu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia; umorzenia śledztwa lub dochodzenia; cofnięcia aktu oskarżenia; skierowania do sądu wniosku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 1070) we wszystkich sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był Daniel Obajtek - obecny Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
Drugiego dnia 33. posiedzenia Sejmu Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Bogdan Święczkowski zrelacjonował przebieg wydarzeń w latach 2016-2021 dotyczących postępowania karnego, w którym podejrzanym był obecny Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. - Daniel Obajtek. Prokurator Krajowy wskazywał, że sprawa badana była w kontekście zarzutów karnych dla trzech innych osób, którym zarzucano m. in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, wymuszenia z użyciem przemocy.
Bogdan Święczkowski stwierdził: Pragnę podkreślić, iż Daniel Obajtek nie miał przedstawionego zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. (...) Obajtkowi prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa z art. 228 § 1 Kodeksu karnego, tj. przyjęcia w 2010 r. w związku z pełnieniem funkcji publicznej wójta gminy Pcim kwoty 50 tys. zł w zamian za obietnicę zawarcia umowy na opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych dla gmin Pcim, Lubień i Tokarnia, oraz dwóch przestępstw oszustwa w latach 2003-2004 na szkodę firmy Elektroplast na łączną kwotę ok. 800 tys. zł oraz zarzut związany z przywłaszczeniem w latach 2003-2004 przedmiotów o wartości ok. 600 tys. na szkodę firmy Aluplast i nabywaniem tych przedmiotów.
Prokurator Krajowy wskazywał także, że w 2016 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu uwzględnił wniosek prokuratora o przekazanie mu sprawy ponownie w celu uzupełnienia śledztwa.
W 2017 roku, po przejęciu sprawy przez Prokuraturę Krajową, umorzono postępowanie przeciwko Danielowi Obajtkowi.
Informacja Prokuratora Krajowego została szeroko skomentowana przez Posłów.
Pół roku później, bo w czerwcu 2016 r., Prawo i Sprawiedliwość, o czym pan prokurator krajowy nie wspomniał, zaraz po wygranych wyborach wprowadza ustawę, której art. 5 daje możliwość, a wręcz nakazuje sądowi na wniosek prokuratury wycofanie aktu oskarżenia. Dziwnym zrządzeniem losu jako pierwszy jest akt oskarżenia w stosunku do Daniela Obajtka - mówił poseł Arkadiusz Iwaniak.
Jak to jest, że musicie kolanem dopinać zmianę prawa, żeby tylko wycofać z sądu akt oskarżenia? (...) Jak to jest, że wycofując z sądu akt oskarżenia kłamiecie, że robicie to w celu uzupełnienia materiału postępowania, ustalenia, jaka była rola oskarżonego Obajtka w firmie? - pytał poseł Michał Gramatyka.
Dzisiaj nie zamierzam być adwokatem Daniela Obajtka, bo Daniel Obajtek sam się świetnie obronił. Obronił się poprzez różne jego aktywności, m.in., choć nie był do tego zobowiązany, przedstawił oświadczenia majątkowe. Bardzo skutecznie obronił się również przed wymiarem sprawiedliwości. - stwierdził poseł Krzysztof Lipiec.
Prokurator Krajowy odpowiedział na część pytań posłanek i posłów oraz zwrócił się do nich: Przede wszystkim bardzo bym prosił państwa, żebyście mnie nie obrażali, nazywając mnie adwokatem. Jestem prokuratorem i bardzo was o to proszę. Rozumiem różne inne stwierdzenia, ale proszę nie nazywać mnie adwokatem. Na te słowa ostro zareagowała Naczelna Rada Adwokacka stwierdzając, że ta wypowiedź jest niedopuszczalna, zwłaszcza ze strony prawnika, prokuratora piastującego najwyższe funkcje w prokuraturze. Prezydium NRA oceniło również, że słowa Święczkowskiego są przejawem braku elementarnej wiedzy na temat roli adwokatury i adwokatów w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, roli, jaką adwokatura i adwokaci odgrywają dziś oraz odegrali w historii Polski.
notion image
notion image