Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku (druk nr 857) wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druk nr 936) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół.
15 marca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej, na którym to ta informacja miała zostać przedstawiona posłom. Prezes TK Julia Przyłębska jednak nie pojawiła się na tym posiedzeniu, co uargumentowane zostało atakami na Trybunał oraz jego sędziów przez część przedstawicieli władzy ustawodawczej. W zeszłym roku Prezes Przyłębska również nie pojawiła się na tym posiedzeniu.
Poseł Marek Astra, który wygłosił przemówienie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, poparł pobudki, jakimi kierowała się Julia Przyłębska nie przychodząc na posiedzenie Komisji i dodał, że „nie ma obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu komisji osoby szefującej instytucji, która składa informację przed Sejmem”.
Posłowie opozycji nie byli tak wyrozumiali. Kamila Gasiuk-Pihowicz z PO uznała, że Prezes TK nie przyszła „ze wstydu i obawy”, a Wanda Nowicka z Lewicy stwierdziła, że Prezes Julia Przyłębska nie pojawiła się ze strachu.  Posłowie podkreślali, że nie mieli komu zadać pytań odnośnie działań TK.

Co możemy znaleźć w dokumencie przygotowanym przez Prezes Trybunału Konstytucyjnego?

Są tam informacje o składzie i organach TK, jego kompetencjach, wymienione są wybrane zagadnienia wynikające z wyroków wydanych w 2019 roku, przedstawione są informacje na temat wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych i wniosków z 2019 roku, a także podkreślone są skutki orzeczeń TK dla prawodawców oraz nakreślony temat współdziałania z sądami.
Znajdujemy tam między innymi liczbę orzeczeń, jakie wydał TK w 2019 roku - 31 wyroków oraz 39 postanowień o umorzeniu postępowania. Posłanka Katarzyna Ueberhan zauważyła, że jest to najmniejsza liczba od 20 lat, a poseł Krzysztof Paszyk z PSL dodał, że w tegorocznej informacji zrezygnowano z porównywania wyników z poprzednimi latami, co było dotychczasową praktyką. Poseł twierdzi, że zabieg ten zastosowano być może z powodu wstydu przed biernością Trybunału.
Inne statystyki mówią, że w 74 proc. wydanych w 2019 r. wyroków Trybunał podzielił zastrzeżenia inicjatorów postępowania i orzekł o niezgodności z Konstytucją co najmniej jednego przepisu. Do 26 proc. wyroków zostały zgłoszone zdania odrębne.
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego:
Dodatkowe linki i materiały:
  • https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/20BB0D5B51DDF9DCC12586420047A18D/%24File/857.pdf