Nowe dowody osobiste
Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1154 i 1185) - sprawozdawca poseł Zdzisław Sipiera.
O projekcie mającym na celu dostosowanie zabezpieczeń dowodów osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE pisaliśmy już tutaj. Po rozpatrzeniu ustawy Senat wniósł do jej tekstu jedną poprawkę. Zmiana zakładała, iż dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70 rok życia, będzie ważny bezterminowo. W uzasadnieniu czytamy, iż taki zabieg miałby zminimalizować ewentualne trudności dla osób starszych, związane z cykliczną wymianą dokumentu.
Teraz swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. W majowym sprawozdaniu wniosła o odrzucenie ww. poprawki. Główną przyczyną tej decyzji miała być elektroniczna właściwość dowodów, dla której ważność certyfikatów bezpieczeństwa to 10 lat.
Ostatecznie Sejm większością głosów odrzucił proponowaną przez Senat zmianę. Za odrzuceniem było 233 posłów, z czego 228 z PiS. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.
Dodatkowe linki i materiały: