Ochrona dla cudzoziemców?

Ochrona dla cudzoziemców?

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1507 i 1546).
Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1507 i 1546).
Projekt zakłada zrewidowanie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
Przewidywane zmiany:
  • nakaz natychmiastowego opuszczenia granic RP przez cudzoziemca, który przekroczył je nielegalnie,
  • nałożenie na ową osobę zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw Schengen na okres od sześciu miesięcy do lat trzech,
  • możliwość złożenia zażalenia do Komendanta Głównego Straży Granicznej (nie wstrzymuje to jednak wykonania postanowienia o opuszczeniu terytorium).
Marek Biernacki (KP):  „Ta ustawa – podobnie jak stan wyjątkowy – jest wprowadzana w sposób ekstraordynaryjny, nieprzystający do silnego państwa. Rządzący wydali się sytuacją zaskoczeni, mimo że straż graniczna od pewnego czasu mówiła o wzmożonym ruchu na granicy. Ta ustawa łamie prawo krajowe, prawo europejskie i konwencję genewską.”
Piotr Kaleta (PiS):  „Mnie przeraża państwa bezmyślność. Ta ustawa chroni nas także przed nieodpowiedzialnością polityków opozycji.”
Mateusz Bochenek (KO):  „Koalicja Obywatelska składa poprawki, które pozwolą na przestrzeganie konstytucyjnej zasady godności człowieka. Da się te wartości pogodzić z bezpieczeństwem państwa.”
Podczas posiedzenia procedowano nad poprawkami wniesionymi podczas drugiego czytania m.in. przez KP Lewicę, które proponowało, aby zażalenie składane przez cudzoziemca kierowane było do sądu rejonowego, nie zaś do Komendanta Głównego Straży Granicznej. Wnoszono też, aby owa skarga wstrzymywała wykonanie postępowania.
Wszystkie poprawki zostały odrzucone, natomiast za projektem ustawy głosowało 244 posłów, przeciw było 178, od głosu wstrzymało się 23 posłów. Projekt został uchwalony i skierowany do Prezydenta RP oraz Marszałka Senatu.
notion image
notion image
Dodatkowe linki i materiały
notion image