Pakiet VAT e-commerce w polskim wydaniu

Pakiet VAT e-commerce w polskim wydaniu

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1284 i 1301) - sprawozdawca poseł Henryk Kowalczyk.
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1284 i 1301) - sprawozdawca poseł Henryk Kowalczyk.
Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu 13 kwietnia 2021 r. Po pracach w Komisji Finansów Publicznych i trzech czytaniach Sejm uchwalił ustawę oraz przekazał do Senatu. O projekcie ustawy pisaliśmy tutaj.
Senat wniósł poprawki do projektu. Dotyczyły one m.in.:
  • wydłużenia vacatio legis ustawy, ustalając termin wejścia w życie przepisów na 1 września 2021 r., gdyż zdaniem Senatu, przepisy pogarszają sytuację części przedsiębiorców i nakładają na nich nowe obowiązki,
  • zmiany katalogu dokumentów potwierdzających, że dostawa towarów przy sprzedaży na odległość w ramach wspólnoty UE dokonana została na terenie państwa członkowskiego,
  • usunięcia przepisów wprowadzonych do ustawy, zdaniem Senatu, niezgodnie z przepisami Konstytucji RP odnoszącymi się do inicjatywy ustawodawczej i procesu legislacyjnego oraz niemających ścisłego związku z projektem ustawy i założeniem projektodawcy,
  • odesłania do stosowania Ordynacji podatkowej w zakresie postępowań podatkowych.
Komisja Finansów Publicznych negatywnie zaopiniowała wszystkie poprawki Senatu i wniosła o ich odrzucenie. Sejm zgodnie z opinią Komisji odrzucił wszystkie poprawki Senatu głosami Klubu Parlamentarnego PiS. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu.
notion image
notion image
Dodatkowe linki i materiały
notion image