Pensje minimalne w ochronie zdrowia?

Pensje minimalne w ochronie zdrowia?

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1257 i 1260)
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1257 i 1260)
Projektowane zmiany ustawy mają na celu realizację prac Trójstronnego Zespołu do Ochrony Zdrowia i zakładają podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich medycznych grup zawodowych, które wyszczególnione są w załączniku do nowelizowanej ustawy. Projektodawcy proponują wymóg przeliczenia wynagrodzenia pracownikom medycznym według nowych regulacji od 1 lipca 2021 r. Zmiany zakładają również ujednolicenie sposobów ustalania wynagrodzeń w okresie występowania stanu zagrożenia epidemicznego oraz po jego zniesieniu.
Wniosek Komisji Finansów Publicznych i Komisji Zdrowia: poprawki nr 1 i 2 - odrzucić, poprawkę nr 3 - przyjąć.
  • Pierwsza poprawka zakłada wprowadzenie zasady polegającej na dostosowaniu wynagrodzenia pracownika medycznego, który podniósł swoje kwalifikacje na podstawie współczynnika przeliczania wynagrodzenia w danej kategorii zawodu medycznego. Proponowany przepis miał być zachętą dla pracowników do podnoszenia posiadanych kwalifikacji (np. uzyskania tytułu magistra pielęgniarstwa), a podmioty lecznicze miał zobowiązywać do niezwłocznego podwyższania wynagrodzeń pracownikom.
  • Druga poprawka proponowała ujednolicenie przepisów dotyczących zawierania porozumień o sposobie podwyższania wynagrodzeń pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi pracowników z podmiotami leczniczymi.
  • Trzecia poprawka wprowadzała nowe brzmienie załącznika do ustawy, zawierającego wyższe, względem proponowanych przez Radę Ministrów, współczynniki pracy we wszystkich grupach zawodowych.
  • Zostały również wprowadzone do załącznika trzy nowe kategorie zawodowe: pielęgniarka i położna z tytułem licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa, ratownik medyczny z tytułem licencjat ratownictwa oraz ratownik medyczny.
Przed wygłoszeniem sprawozdania, dwie posłanki - Monika Wielichowska (KO) oraz Marcelina Zawisza (Lewica) podejmowały kolejno próby zarządzenia przerwy oraz odroczenia obrad, aby posłowie i posłanki, a przede wszystkim przedstawiciele ugrupowania rządzącego, wysłuchali głosu protestujących przed Sejmem osób zatrudnionych w sektorze medycznym.
Oba wnioski formalne zostały odrzucone.
Wypowiedzi posłanek zaciekle komentował Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja), m.in. słowami  „skandal” czy  „precz z demagogią”.
W dyskusji towarzyszącej głosowaniu nad poprawkami wypowiedział się minister zdrowia Adam Niedzielski wskazując na dwa kroki, które zostaną podjęte w celu polepszenia stanu polskiej służby zdrowia i osób pracujących w tym sektorze:
  1. „[...] przyspieszamy i zwiększamy poziom minimalnego wynagrodzenia w roku 2021, bo do tej pory rozwiązanie ustawowe oznaczało, że podwyżki najniższego wynagrodzenia miały być w grudniu. My to przesunęliśmy od 1 lipca, a po drugie, podwyższyliśmy wskaźniki. Koszt tej operacji i kwoty, które realnie skierujemy na wynagrodzenia, m.in. pielęgniarek, to jest 4 mld zł”.
  1. „[...] kontynuacja rozmów dotyczących najniższych wynagrodzeń, które mają zagwarantować wszystkim przedstawicielom zawodów w środowisku medycznym partycypację, czyli udział w tych zwiększających się nakładach. I chcemy zdefiniować, zbudować ścieżkę wzrostu najniższych wynagrodzeń do roku 2027, do którego mamy zrealizować ten cel w postaci wzrostu nakładów do 7% PKB”.
Wszystkie poprawki Senatu zostały odrzucone przez Sejm:
  • Nad odrzuceniem pierwszej poprawki głosowało - 458  posłów   Za - 235    Przeciw - 222    Wstrzymało się - 1
  • Nad odrzuceniem drugiej poprawki głosowało - 459  posłów Za - 234    Przeciw - 224    Wstrzymało się - 1
  • Nad odrzuceniem trzeciej poprawki Głosowało - 458  posłów   Za - 232    Przeciw - 223    Wstrzymało się - 3
Projekt ustawy oraz postulowane poprawki, po głosowaniu w Senacie, skomentowała Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych:
„W czasie rozmowy z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, podkreślałam, że Ustawa dotycząca kształtowania wynagrodzeń nie może być oparta wyłącznie o jedno kryterium, jakim jest wykształcenie. Powinny tam się znaleźć inne czynniki, mające znaczenie w wycenie pracy. Mam tu na myśli: odpowiedzialność, wiedzę, doświadczenie zawodowe, decyzyjność, warunki środowiska pracy, obciążenie fizyczne i psychiczne. I tu właśnie się pojawia poważny problem, minister wnosząc autopoprawkę, zrobił korektę współczynnika wynagrodzeń dla grupy licencjatek, ale skłócił środowisko.”
Po odrzuceniu poprawek przez Sejm z ust przewodniczącej OZZPiP padły następujące słowa:
“To był policzek. Policzek «w nagrodę» za całą pracę pielęgniarek i położnych, która, jak widać, okazała się niewystarczająca. Pielęgniarki między innymi w mediach społecznościowych piszą wprost, że posłowie, którzy głosowali za odrzuceniem poprawek Senatu je zawiedli.”
notion image
Dodatkowe linki i materiały
notion image