Podwyżka emerytur i rent
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt dotyczy nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach. Waloryzacja, czyli pomnożenie o odpowiednie wskaźniki tych świadczeń, odbywa się corocznie 1 marca. W tym roku świadczenia wzrosną o 4,24 proc., co oznacza, że na każde 1000 zł przypada 42,4 zł podwyżki. Ostatecznie każdy emeryt lub rencista dostanie jednak minimum o 50 zł więcej. Najniższe świadczenia wyniosą więc 1250,88 zł brutto (wzrost o 50,88 zł). Tyle samo wynosić będą także tzw. 13. i 14. emerytury. Najniższe renty z tytułu niezdolności do pracy wyniosą 938,16 zł, a renty rodzinne - 1250,88 zł. Projekt ten był już procedowany przez Sejm na poprzednim posiedzeniu, jednak Senat wniósł do niego poprawki zwiększające minimalną kwotę waloryzacji emerytur z 50 zł na 70 zł, rent z 35,70 zł na 52,50 zł, a emerytur częściowych z 25 zł na 35 zł, w związku z czym projekt wrócił do Sejmu.
Nastąpiło głosowanie nad odrzuceniem poprawki Senatu. Do odrzucenia jej potrzebna była bezwzględna większość głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów. Za odrzuceniem głosowało 235 posłów (w tym 232 z PiS), przeciw było 210, a wstrzymało się 5, w związku z czym osiągnięto większość bezwzględną (226), a projekt został podpisany przez Prezydenta już następnego dnia. Wszedł on w życie (w zakresie większości artykułów) 1 marca.
Dodatkowe linki i materiały