Podwyżki dla polityków

Podwyżki dla polityków

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1538 i 1574).
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1538 i 1574).
O ustawie pisaliśmy już w poprzednim Skrócie Sejmowym w sierpniu. Została ona przegłosowana i trafiła do Senatu, gdzie zgłoszono do niej kilka poprawek. Uwagi senatorów zostały skierowane do sejmowej komisji finansów publicznych, która dwie poprawki odrzuciła, a dwie przyjęła.
Wśród odrzuconych poprawek znalazł się m.in. punkt o usunięciu zapisu dotyczącego kwoty bazowej, która będzie corocznie waloryzowana o wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń).
Natomiast komisja przychyliła się do propozycji, aby maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa, nie mogło przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów.
Zgodzono się również, aby minimalne wynagrodzenie osób objętych działaniem ustawy, nie mogło być niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk oraz, aby maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku było sumą maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego i maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku pracownika samorządowego także kwoty dodatku specjalnego.
Ustawa została uchwalona.
notion image
notion image
Dodatkowe linki i materiały
notion image