Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druki nr 1108 i 1110)
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druki nr 1108 i 1110)
Na minionym posiedzeniu Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Najistotniejszym założeniem nowelizacji jest zwiększenie kwoty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych z 250 zł na 400 zł, zapewnienie im pomocy psychologicznej w sytuacji zagrożenia i ustalenie ścieżki awansu zawodowego.
Zostanie też zniesiona odpłatność za korzystanie z usług w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wskazuje, że dochody z odpłatności nie są znaczące dla budżetu państwa, natomiast jest to odczuwalny wydatek dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin. Ustawa przewiduje również podwyższenie kar za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
Prezydent Andrzej Duda podpisał 23 kwietnia nowelizację ustawy o pomocy społecznej.
notion image
Dodatkowe linki i materiały:
notion image