Poprawki do ustawy o służbie zagranicznej
Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej.

Projekt został uznany za pilny, ponieważ niedługo wchodzi w życie nowa ustawa o służbie zagranicznej. Wyzwaniami są ograniczenia budżetowe oraz nowe wymogi organizacyjne. W związku z tym postuluje się wydłużenie okresu, w jakim będą stosowane niektóre jej przepisy, aby ułatwić przystosowanie się służby do nowych ram prawnych. Projekt powinien wejść w życie do 16 czerwca, ponieważ wtedy zaczyna obowiązywać nowa ustawa.
Regulacja o służbie zagranicznej zakłada m.in. powstanie szefa służby zagranicznej, powołanego na wzór szefa służby cywilnej, którego zadaniem jest monitorowanie i nadzór nad wykorzystywaniem środków finansowych. Ponadto zmienione zostały zasady naboru kadr oraz struktura stopni. Więcej o ustawie możesz dowiedzieć się tutaj. Niestety regulacja zawierała szereg błędów m.in. niespójność nazewnictwa i niezgodność terminów, dlatego teraz należy wprowadzić poprawki.
Projekt został skierowany do trzeciego czytania. Mimo to, aby uchwalić potrzebne zmiany przed wejściem w życie ustawy, musiałoby zostać zwołane dodatkowe posiedzenie Sejmu.
Dodatkowe linki i materiały