Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 1028, 1029, 1030 i 1074)
15 kwietnia odbyło się sejmowe głosowanie nad wybraniem następcy Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydowali Bartłomiej Wróblewski, Piotr Ikonowicz oraz Sławomir Patyra.
Jako uzasadnienie kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego, zgłaszający go klub parlamentarny PiS, wskazał m.in. jego zaangażowanie w działania o wolność religijną, wolność prowadzenia działalności gospodarczej i prawa własności. Zaznaczono także, iż był inicjatorem działań na rzecz wzmocnienia ochrony konstytucyjnych praw i wolności, w tym prawa do życia (wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej).
W uzasadnieniu zgłoszenia Piotra Ikonowicza, zaproponowanego przez Lewicę, wskazywano m.in. na jego działania w obronie praw człowieka – ze szczególnym uwzględnieniem praw socjalnych – i wielką wrażliwość społeczną. Zwrócono także uwagę na podejmowane przez niego aktywności będące „aktem obywatelskiego nieposłuszeństwa w imię obrony konstytucyjnych wartości”.
Kandydatura Sławomira Patyry, zgłoszonego przez KO i PSL, motywowana była głównie jego kwalifikacjami merytorycznymi, apolitycznością oraz wrażliwością i zaangażowaniem społecznym. Wskazywać na to miały jego liczne publikacje na temat polskiego i obcego prawa konstytucyjnego, brak aktywności w ramach partii politycznych oraz pomoc studentom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Podczas posiedzenia nie zabrakło głosów odnoszących się do wyroku TK w sprawie przepisu ustawy o RPO. Orzeczenie uznające kadencję Adama Bodnara za zakończoną skomentował m.in. Michał Szczerba (KO). Stwierdził, iż partia rządząca zrobiła to ,,rękami komunistycznego prokuratora stanu wojennego”. Natomiast szansą nazwał on kandydaturę Patyry. O poparciu dla tego kandydata mówił też Tomasz Zimoch (Polska 2050).  Katarzyna Ueberhan (Lewica) stwierdziła, iż ,,konstytucyjny urząd został usunięty przez niekonstytucyjny trybunał”.
Ostatecznie Sejm większością głosów wybrał Bartłomieja Wróblewskiego na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz kandydatura posła PiS musi zostać jeszcze zaakceptowana przez Senat.
 
Podczas głosowania nad kandydaturą Piotra Ikonowicza głosy rozłożyły się następująco:
Natomiast tak prezentowały się wyniki dla Sławomira Patyry:
Dodatkowe linki i materiały: