Przeciwdziałanie korupcji

Przeciwdziałanie korupcji

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1252 i 1368).
Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1252 i 1368).
Ustawa zaproponowana przez Kukiz’15 ma wprowadzić zmiany dotyczące zaostrzenia konsekwencji popełnienia przestępstw korupcyjnych, a także wyeliminowania potencjalnych obszarów konfliktów interesów dotyczących osób publicznych (jawność życia publicznego).
Najważniejsze założenia:
  • poszerzenie katalogu przestępstw karanych m.in. obligatoryjną utratą pracy lub dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych (w przypadku recydywy),
  • zakaz zasiadania w spółkach, w których w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada min. 10 proc. akcji lub udziałów dla wójta, burmistrza, prezydenta i parlamentarzysty,
  • zakaz ubiegania się o pieniądze publiczne z przetargów przez osoby skazane za korupcję,
  • możliwość pozbawienia przez sąd praw publicznych osobę skazaną,
  • obowiązek prowadzenia, aktualizacji i zamieszczania w BIP rejestru zawieranych umów przez samorządy i rejestru wpłat i umów przez partie.
Agnieszka Ścigaj (PS): „Ktoś, kto był skazany za korupcję w normalnej kulturze demokratycznej nie powinien być w życiu publicznym. Niestety długo to trwało, aż ta ustawa została procedowana. (...) Nie ma nic złego w tym, że parlamentarzysta pracuje np. w ośrodku pomocy społecznej, natomiast czemu większość parlamentarzystów zajmuje stołki w postaci sekretarzy stanu i ministrów? To nie powinno być łączone, to powinien być podstawowy postulat antykorupcyjny.”
Jan Szopiński (Lewica): „Dlaczego wprowadzono limit 10 proc. udziału Skarbu Państwa w spółkach, w których nie może pracować poseł czy senator? W obecnym systemie przenikania form własności spółek, limit ten powinien być ograniczony do zera.”
Janusz Kowalski (PiS): „Pawłowi Kukizowi i Jarosławowi Sachajko należą się wielkie brawa i uznania szacunku. W końcu mamy ustawę, która wprost odpowiada na zapotrzebowanie społeczne.”
Wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję zostały odrzucone. Natomiast w głosowaniu nad całością projektu wzięło udział 445 posłów, 286 (z czego 225 z PiS) było za przyjęciem ustawy, 1 przeciw, a aż 158 osób wstrzymało się od głosu.
Ustawa została uchwalona i przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r., ale nie obejmie parlamentarzystów obecnej kadencji.
notion image
notion image
Dodatkowe linki i materiały
notion image