Redukcja gazów cieplarnianych
Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1008 i 1061)
Projekt ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w latach 2021-2030. Dzięki zmianom Polska będzie mogła skorzystać z unijnego Funduszu Modernizacyjnego, którego środki przeznaczone są na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach UE. Fundusz będzie wspierał inwestycje przede wszystkim z zakresu wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ciepłownictwa i efektywności energetycznej, w tym w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów. Fundusz ma wesprzeć wykonanie ustalonego na forum Unii Europejskiej celu, jakim jest redukcja gazów cieplarnianych o 40 procent w 2030 r. w porównaniu do 1990 r.

Szczegółowy zakres zmian:

  • wdrożono procedurę ubiegania się o dotację ze środków Funduszu Modernizacyjnego - uregulowano składanie wniosków o dofinansowanie, ich selekcję, zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz dokumentowanie jego realizacji i osiąganych postępów realizacji,
  • ze środków skorzystają przedsiębiorcy oraz jednostki finansów publicznych,
  • podmiotem odpowiedzialnym za Fundusz Modernizacyjny będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński twierdzi, iż realizowane w ten sposób inwestycje będą bardzo istotne oraz że będzie to najskuteczniejszy sposób na redukcję rachunków energii. Według niego, dzięki tym zmianom ubóstwo energetyczne w Polsce powinno zostać zredukowane o 30 procent. Posłanka Partii Zieloni Urszula Zielińska podkreśliła, że Polska otrzyma aż 43 procent wszystkich  środków z Funduszu - czyli co najmniej 20 miliardów złotych na najbliższą dekadę.
Ustawę uchwalono drugiego dnia posiedzenia niemal jednogłośnie. Pojawił się jeden głos przeciw od posłanki PiS Anny Milczanowskiej. Klub Konfederacja postanowił nie opowiadać się ani za, ani przeciw.
Dodatkowe linki i materiały