Spis powszechny ludności i mieszkań
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Projekt ma na celu umożliwienie przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku w warunkach zagrożenia epidemicznego. Jest to jedyne badanie na terenie Polski, realizowane co 10 lat, które dostarcza informacji o stanie i strukturze demograficzno- społecznej oraz ekonomicznej naszego kraju. Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika również z międzynarodowych zobowiązań Polski. Zgodnie z ustawą o NSP, dane od osób fizycznych będą zbierane przede wszystkim metodą obowiązkowego samospisu internetowego, ale także przez wywiad bezpośredni i telefoniczny.

Jakie zmiany wprowadza projekt?

  • Najważniejsza zmiana: wpis zostanie wydłużony o 3 miesiące ze względu na oczekiwany efekt szczepień przeciwko COVID-19, co umożliwi zbieranie informacji również poprzez wywiad bezpośredni.
  • Przesunięty zostanie okres badań kontrolnych i uzupełniających.
  • Ujednolicona zostanie stawka wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych - 6 zł brutto za każdy wywiad skutkujący prawidłowym spisaniem się osób - zarówno w przypadku wywiadów bezpośrednich, jak i telefonicznych.
  • Umożliwione zostanie wydanie rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegóły i sposoby rozpowszechniania spisu.
Posłanka Marta Golbik w imieniu klubu KO zwróciła uwagę, że pandemia COVID-19 nie jest odpowiednim czasem na przeprowadzenie takiego spisu, a wiele krajów europejskich decyduje się na przesunięcie spisu na czas po pandemii lub na zmianę jego formy. KO uważa, że przeprowadzenie spisu obecnie nie jest priorytetem i należy go przesunąć. Wnieśli oni poprawki umożliwiające przeprowadzenie spisu w czasie do 90 dni po odwołaniu stanu epidemii, jednak zostały one odrzucone.
Nad projektem głosowało 452 posłów. 312 było za (m.in. cały klub PiS i Lewica), przeciw było 11, a wstrzymało się aż 129 posłów, w tym 127 z Klubu KO. Ustawa trafiła do Senatu.
Dodatkowe linki i materiały: