Świadczenia na rzecz rodziny
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (druk nr 1015)
Projekt ma celu wprowadzenie zmian w przyznawaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do sprawniejszego załatwiania spraw w urzędach i zmniejszenia biurokracji.
Zmiany zakładają m.in.:
  • wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Po raz pierwszy waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2023 r.,
  • wprowadzenie kary grzywny dla pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych bez umowy,
  • wprowadzenie zmian precyzujących sposób wyłączenia tzw. trzynastej emerytury z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • dłużnicy alimentacyjni, jak i dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa zostaną ujawnieni w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
  • wprowadzenie rozwiązań służących przyspieszeniu załatwiania przez wojewodów spraw o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Dodatkowe linki i materiały: