Wybory kopertowe - informacja szefa NIK

Wybory kopertowe - informacja szefa NIK

Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wykrytych przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości w działaniach podejmowanych przez organy i instytucje publiczne w związku z organizacją lub przygotowaniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego.
Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wykrytych przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości w działaniach podejmowanych przez organy i instytucje publiczne w związku z organizacją lub przygotowaniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego.
Prezes NIK Marian Banaś przedstawił informację o postępowaniu w sprawie wykrytych nieprawidłowości przy organizacji wyborów prezydenckich, które miały odbyć się 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego.
Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, z których najważniejszym było wydanie przez prezesa rady ministrów polecenia przygotowania organizacji wyborów Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych pomimo braku podstawy prawnej. Zdaniem NIK, premier przekroczył swoje uprawnienia. Kontrolerzy wskazali to również przy działaniach ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, aktywów państwowych oraz prezesów zarządów Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
Kontrola zarzuciła również popełnienie przestępstwa przez Pocztę Polską, poprzez naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, bezprawne żądanie i przetwarzanie danych osobowych wyborców.
Weryfikacja NIK wykazała, że koszty środków publicznych poniesione na organizację wyborów, które się nie odbyły, wyniosły ponad 76 mln zł.
NIK złożyła w prokuraturze zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw. 9 września prokuratura przekazała postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie działań Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
Marian Banaś (Prezes NIK): „Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów powszechnych prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego”.
Małgorzata Niemczyk (K0): „Jeśli rządzący byli wtedy gotowi złamać prawo i je złamali, czy złamią prawo za każdym razem, aby utrzymać się u władzy?”.
notion image