Zmiana w prawie drogowym
📄

Zmiana w prawie drogowym

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
W uchwale z dnia 19 lutego 2021 r. Senat wprowadził jedną poprawkę do tekstu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zakłada ona, iż zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób ograniczający możliwość obserwacji sytuacji na jezdni, obowiązuje pieszego zarówno podczas wchodzenia, jak i przechodzenia przez przejście dla pieszych. W sprawozdaniu z dnia 24 lutego 2021 r. Komisja Infrastruktury wniosła do Sejmu o przyjęcie ww. poprawki. Dzień później w sejmowym głosowaniu udział wzięło 450 posłów, za odrzuceniem poprawki było 13, przeciwko odrzuceniu – 435, a 2 osoby się wstrzymały. Ustawa wraz z poprawką została przyjęta.
notion image
Dodatkowe linki i materiały
notion image