Zmiany kodeksu postępowania cywilnego
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Uzasadnienie projektu wskazuje na konieczność podejmowania dalszych wysiłków w celu cyfryzacji usług publicznych w związku z sytuacją epidemiczną. Projekt zakłada stworzenie warunków pozwalających na sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji. Miałoby to przyspieszyć procesy egzekucyjne i zapobiec zmowom licytantów w celu obniżenia ceny nabycia nieruchomości.
Inna istotna zmiana proponowana przez rząd dotyczy procedury cywilnej i spraw przed sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym. Zasadą ma być przeprowadzanie rozpraw na odległość - za pomocą narzędzi przekazujących obraz i dźwięk, a jeżeli to nie będzie możliwe, to sprawy będą mogły być rozpatrywane w procedurze niejawnej, odchodząc tym samym od ściśle przestrzeganej zasady jawności zewnętrznej. Decyzje sędziów przewodniczących o formie procedury miałyby być podejmowane na podstawie oceny zagrożenia epidemicznego i bezpieczeństwa osób uczestniczących.
Projekt został zaopiniowany przez wiele podmiotów,  m.in. Sąd Najwyższy, Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych. Głównie są to opinie negatywne, które mówią o różnych trudnościach praktycznych i wątpliwościach co do proponowanych uregulowań dotyczących niejawności rozpraw z punktu widzenia Konstytucji RP.