Zmiany w 500+

Zmiany w 500+

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1530) oraz Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1530 i 1561).
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1530) oraz Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1530 i 1561).
Projekt wprowadza zmiany w przyznawaniu świadczeń rodzinnych i usprawnienia procesu przyznawania ich. Dotyczy on powierzenia obsługi programu - Rodzina 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
Najistotniejsze założenia:
  • zmiana formy składania wniosku - możliwość jedynie przez Internet
  • odejście od wypłaty w formie gotówkowej - możliwość wypłaty jedynie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego,
  • wypłaty świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były pozbawione tego świadczenia lub pobierały je w obniżonej wysokości.
Podczas debaty posłowie opozycji głównie zwracali uwagę na problemy związane z wykluczeniem cyfrowym oraz kosztami przejęcia procedury przez ZUS:
Iwona Kozłowska (KO): „Przecież to samorządy zrekrutowały, przeszkoliły te tysiące osób, które na terenie całego kraju zajmują się obsługą tego programu. To gminy poniosły ogromne koszty organizacyjne i wdrożeniowe związane z jego realizacją. Odebranie gminom obsługi programu obniży ich zdolność do zadłużania się, a to będzie równać się z uszczupleniem możliwości realizacji planów inwestycyjnych.”
Joanna Mucha (Polska 2050): „My jesteśmy za cyfryzacją, my jesteśmy za tym, aby upowszechniać obrót bezgotówkowy, ale nie w ten sposób. (...) 12 tysięcy, 10 tysięcy osób do zwolnienia, odprawy 13-tki, których zapewne nie będzie.”
W głosowaniu nad całością inicjatywy wzięło udział 446 posłów. Za projektem opowiedziało się 236 (z czego 225 z PIS), a przeciw 161. Od głosu wstrzymało się 49 posłów.
Wynik głosowania był jednoznaczny - projekt został uchwalony i przekazany Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu.
notion image
notion image
Dodatkowe linki i materiały
notion image