Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (druki nr 1090, 1210 i 1210-A).
Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (druki nr 1090, 1210 i 1210-A).
Zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do systemu obowiązującego prawa wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. TK orzekł w nim, że niezgodna z zasadą demokratycznego państwa prawnego jest sytuacja, gdy istnieje możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych.
Ustawa nowelizuje ten zapis -  po upływie trzydziestu lat całkowicie niemożliwym będzie wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, a poza tym wprowadza zasadę, że nie można stwierdzić nieważności decyzji wydanych bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.
Zmiana ta jest niezwykle istotna w kontekście spraw dotyczących reprywatyzacji. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta uważa ją za bardzo ważną i twierdzi, że będzie ona m.in. kolejnym krokiem w ramach porządkowania i regulacji kwestii dotyczących stołecznej reprywatyzacji, zaś skutkiem zmiany powinno być, że więcej ludzi przestanie się obawiać utraty dachu nad głową.
Posłanka Magdalena Biejat (Lewica) również podkreśliła wagę wprowadzanych zmian: Chodzi bowiem nie tylko o jej namacalne działanie, o to, czy młoda rodzina może bezpiecznie kupić mieszkanie, chodzi nie tylko o lokatorów kamienic i bloków, do których są roszczenia, o firmy, które chcą inwestować. Chodzi o elementarne poczucie sprawiedliwości, o pewność otaczającej nas rzeczywistości i swobodę podejmowania życiowych decyzji.
Jeszcze podczas prac nad projektem w tej sprawie, amerykański chargé d’affaires Bix Aliu napisał do marszałek Sejmu Elżbiety Witek list w sprawie tego projektu. Przekonywał, że zamknie on drogę Ocalonym z Holokaustu do dochodzenia roszczeń. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zareagowało na te doniesienia i w oświadczeniu podkreśliło, że “zmienione przepisy będą dotyczyły jedynie postępowań administracyjnych, w tym reprywatyzacyjnych. Nie będą miały one wpływu na postępowania cywilne, których celem jest uzyskanie odszkodowania za odebrane bezprawnie mienie”.
KO zaproponowała poprawkę, aby do wszczętych i niezakończonych postępowań stosować przepisy dotychczasowe, a ponadto żeby nowelizacja weszła w życie po roku od ogłoszenia. Komisja Nadzwyczajna przygotowała opinię, w której opowiedziała się za odrzuceniem zaproponowanych zmian. Posłanka B. Bartuś skomentowała, że przyjęcie takich poprawek oznaczałoby, że pozostałoby tak, jak było. Zdecydowana większość posłów, aż 309, poparła to stanowisko, wstrzymała się większość członków Koalicji Obywatelskiej.
28 czerwca ustawa została przekazana Marszałkowi Senatu, a prace nad nią nadal trwają.
notion image
notion image
Dodatkowe linki i materiały
notion image