Zmiany w prawie celnym
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.
Projekt dotyczy ujednolicenia i usprawnienia wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów, oraz wprowadzenia rozwiązań dotyczących identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych. Projekt został złożony do rąk Marszałek Sejmu RP przez Prezesa Rady Ministrów wraz z załącznikami - opinią dotyczącą zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej 8 grudnia 2020 roku.

Dotyczy ona zmiany w ustawie o Prawie celnym w zakresie:

  • wprowadzenia możliwości opatrywania dokumentów przez służby celne tzw. podpisem kwalifikowanym,
  • przekazania m.in. prowadzenia wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenia pokrycia kwot wynikających z długów celnych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (dotychczas te obowiązki sprawuje Minister Finansów),
  • obowiązku naczelnika urzędu celno-skarbowego,
  • przekazywania pełnomocnictwa celnego,
  • ewidencji podatników i płatników,
  • skrócenia procedury prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych (m.in. elektronizacja przekazywania informacji wymaganych ustawą o grach hazardowych).

Głosowanie nad ustawą w Sejmie

Po pierwszym czytaniu dokument skierowano do prac Komisji Finansów Publicznych. Podczas drugiego czytania wniesiono 3 poprawki Platformy Obywatelskiej, które zostały odrzucone po ponownych pracach Komisji. Ustawę w całości uchwalono po trzecim czytaniu 25 lutego.

Co dalej z ustawą?

Ustawa weszła w życie w dniu uchwalenia, jednak nie zostały zakończone nad nią jeszcze prace.
Dodatkowe linki i materiały: