Zmiany w ruchu drogowym

Zmiany w ruchu drogowym

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  (druki nr 1044 i 1056)
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1044 i 1056)
Procedowany od stycznia rządowy projekt dotyczący zmian w ustawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw doczekał się trzeciego czytania, po którym trafił do Izby Wyższej Parlamentu. Włącznie Senat wniósł osiem poprawek. Najważniejsze z nich dotyczyły:
O procedowanym od stycznia rządowym projekcie dotyczącym zmian w ustawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach pisaliśmy już tutaj. Po trzecim czytaniu na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy trafił do Senatu, który wniósł łącznie osiem poprawek. Najważniejsze z nich dotyczyły:
  • zwiększenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości hulajnogi elektrycznej poruszającej się po jezdni, z 30 km/h do 50 km/h (poprawka nr 2);
  • stwierdzenia, iż zarządca drogi może planować i wykonywać oświetlenie przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów na drogach publicznych na terenie zabudowy oraz iż musi te prace finansować (poprawka nr 5);
  • uznania, iż hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego wprowadzane do obrotu po dniu 31 grudnia 2021 r. muszą spełniać warunki techniczne opisane w wydanych przepisach (poprawka nr 6);
  • zmiany czasu wejścia ustawy w życie z 30 na 60 dni od dnia jej ogłoszenia (poprawka nr 8).
W uzasadnieniu czytamy między innymi, że poprawka nr 2 wynika z  uwzględnienia rzeczywistych warunków drogowych w Polsce, poprawka nr 5 zmierza do znacznego podniesienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, modyfikacja nr 6 ma na celu wskazanie wyraźnego obowiązku, a poprawka nr 8 pozwala na lepsze zapoznanie się z nowymi przepisami przez ich adresatów.
Komisja Infrastruktury zarekomendowała przyjęcie jedynie dwóch poprawek (tj. nr 5 i nr 6) oraz odrzucenie pozostałych. Sejm przychylił się do tego stanowiska i zgodnie z nim głosowano.
Ustawa została przekazana do podpisu prezydentowi.
notion image
Dodatkowe linki i materiały
notion image