Zmiany w Sądzie Najwyższym

Zmiany w Sądzie Najwyższym

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 1047 i 1053).
Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 1047 i 1053).

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym był już procedowany w Sejmie, o czym pisaliśmy w poprzednim Skrócie Sejmowym. Więcej szczegółów można znaleźć pod tym linkiem. Po przegłosowaniu przez Sejm ustawy trafiła ona do Senatu, który 25 marca wniósł trzy poprawki w znaczny sposób ograniczające jej zakres przedmiotowy.

Zakładały one:

  • wydłużenie z 5 do 6 lat terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997 roku;
  • uchylenie pozostałych zmian wprowadzanych nowelizacją z uwagi na wątpliwości konstytucyjne i konstrukcyjne, a także niekompletność rozwiązań i niedoskonałości interpretacyjne.
Jeden z senatorów PO - Aleksander Pociej - stwierdził podczas obrad w Senacie, że "rozmontowywany jest niezgodnie z konstytucją system wymiaru sprawiedliwości". Większość senatorów zadecydowała o odrzuceniu zmian, które wprowadzał projekt ustawy. Następnie nad ustaleniami Senatu pracowała Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W sprawozdaniu przed Sejmem zaproponowała ona przyjęcie poprawki zakładającej wydłużenie terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej, ale odrzucenie poprawek uchylających pozostałe zmiany. Sejm zagłosował zgodnie z tymi zaleceniami.
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, wraz z poprawką wydłużającą czas na wniesienie skargi nadzwyczajnej z 5 na 6 lat, trafiła do prezydenta.
notion image
Dodatkowe linki i materiały:
notion image