Zmiany w świadczeniach na rzecz rodziny

Zmiany w świadczeniach na rzecz rodziny

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.
Rządowy projekt ma na celu wprowadzenie zmian w przyznawaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także usprawnienie procesu przyznawania ich.

Proponowane modyfikacje to na przykład:

  • ułatwienie procedur związanych z nadawaniem świadczeń wychowawczych przez wojewodów,
  • wprowadzenie kary grzywny dla pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych bez umowy,
  • ujawnienie dłużników w tymże Rejestrze.
Po zgłoszeniu dwóch poprawek do projektu przez KP Lewica, które dotyczyły między innymi daty wprowadzenia reformy, Sejm postanowił skierować go ponownie do odpowiedniej komisji. Opowiedziała się ona za odrzuceniem proponowanych zmian.
Poseł Robert Warwas przedstawił stanowisko w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości: „procedowany projekt (...) w dużej mierze dotyczy oczekiwanych zmian w funduszu alimentacyjnym, które mają lepiej zabezpieczać rodziny z dziećmi uprawnione do świadczeń ze wskazanego funduszu, oraz wprowadza bardzo dotkliwe sankcje”.
Mniej entuzjastyczna była wypowiedź posła Dobromira Sośnierza (Konfederacja): „PiS konsekwentnie stawia na dogadzanie swoim grupom docelowym na koszt pozostałych. Problem polega na tym, że jest to głównie, w każdym razie w dużej części, elektorat, który chce żyć na cudzy koszt, który wyciąga ręce po cudze pieniądze. Ta grupa się stale powiększa (...)”. Dostrzegł on jednak wartość w zaostrzeniu kar.
W ostatnim, III głosowaniu nad całością projektu bez wprowadzenia poprawek Lewicy, głos za oddało 447 posłów. W związku z tym dokument został przekazany do Senatu.
notion image
notion image
Dodatkowe linki i materiały
notion image